« Back

Бюлетин/Прес съобщение №2

Информационни срещи под надслов "Пловдивски университете - вашия партньор в иновациите"

 

На 07.11.2013 г. (четвъртък) от 10:30 часа в заседателната зала на Областен информационен център – гр. София се проведе семинар на тема: “Пловдивски университет – Вашият партньор в иновациите”.

На семинара екипът на Офиса на технологичен трансфер и авторите на иновативни разработки представиха новите инвестиции на Пловдивски университет в уникално оборудване за приложна изследователска и развойна дейност, и новите структури в университета, целящи да улеснят иновациите и трансфера на технологии. Инвестициите са реализирани с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Беше представен капацитетът на учените, специалистите и студентите от Пловдивски университет за консултации и приложни изследвания при решаване на “тесни места” в дейността на фирмите в региона, както и собствени разработки на учените, които биха могли да бъдат внедрени в тях.

В семинара взеха участие представители на десет фирми, браншови сдружения и неправителствени организации, работещи в областта на иновациите. Участници в семинара, споделиха своя опит в областта на иновациите, както и техните потребности от експертиза и научно-приложни и развойни услуги.

Семинарът е част от събитията, планирани в рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и бе осъществен с любезното съдействие на Областен информационен център – гр. София.

Снимки от събитието може да видите тук.

 

Next
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.