« Back

ТТО проведе информационни срещи под надслов „Пловдивски университет - вашият партньор в иновациите“

В края на изминалата година, екипът на Офис за технологичен трансфер /ТТО/, осъществи редица пътувания в страната с цел провеждане на работни срещи с представителите на малкия и среден бизнес.

По време на срещите екипът на ТТО имаше възможност да представи компетенциите на преподавателите и учените от Пловдивски университет при решаване на проблемните области при трансфер на технологии. Също така бяха представени и новите инвестиции на Пловдивски университет в уникално оборудване за приложна изследователска и развойна дейност. Информационната дейност и създаване на трайни контакти с фирми в региона и страната са ключови за Офиса за технологичен трансфер, имайки предвид целта, която той си поставя, а именно:  „медиатор“ между изследователи, експерти, автори на разработки и предприемачите в информационната дейност.

Работно-информационни срещи бяха проведени с представителите на бизнеса от големите градове в страната, обединени в пет направления: Стара Загора – Казанлък – Габрово; Пазарджик – София; Смолян – Кърджали – Хасково; Сливен – Ямбол – Бургас; Велико Търново – Русе. Сферата на дейност на фирмите, с които беше осъществен контакт и проведени работни среща, е сферата на производството и по-конкретно:

-      производство на автоматично оборудване за промишлеността и в частност CNC машини или машини с цифрово управление;

-      проектиране, производство и поддръжка на електрозадвижвания за промишлеността;

-      научно-изследователска и инжинерингова дейност в областта на промишленото приложение на вакуумна техника и технологии, както и нестандартно оборудване и машини за промишлени производства;

-      производство на кабели и проводници;

-      производство на постояннотокови електрически двигатели и управления за тях, производство на електрозадвижвания за машини от всички области на промишлеността, проектиране и изработване на шанци и инструментална екипировка; разработка и изпълнение на инженерингови проекти;

-      проектиране и производство на нестандартно оборудване, матрици, щанци, пресформи, възли и детайли;

-      производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата индустрия;

-      и др.

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.