« Back

ТТО приема Вашите заявки за консултации и експертизи

Офис за технологичен трансфер (ТТО) приема Вашите заявки за консултации и експертизи, свързани с приложните разработки на учените и студентите от ПУ.

За да кандидатствате, моля попълнете приложената форма.

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.