« Back

Покана за оферта

Офисът за технологичен трансфер отправя покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за:

 “Извършване технически оценки, технически анализи и консултации на иновативни продукти и технологии, включващ две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Извършване на технически оценки,                                

Обособена позиция 2: Извършване на технически анализи и консултации”

Пълният текст на поканата и образци на документите за участие може да изтеглите от тук.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.