« Back

Конкурс за участие в младежки екип Европа

Европейската комисия обявява конкурс за участие в младежки Екип Европа.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/181013_tej_bg.htm

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.