Представяне на научното творчество на Георги Кръстев – физик и математик

Откриване на Технологичен център към ПУ "Паисий Хилендарски"

Семинар на тема „Принципи и подходи за успешни иновации в науката“

Дейности в подкрепа на академичното предприемачество

ТТО проведе Конференция на тема: „Дейности в подкрепа на академичното предприемачество (с иновативни разработки от ПУ, представени от техните автори)”

Офис за технологичен трансфер към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” проведе четвърта по ред конференция, на която се представиха теми, свързани с дейностите в подкрепа на академичното предприемачество. Събитието се състоя на 28 октомври в зала "КОМПАС", сградата на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски" на ул. "Цар Асен" № 24.

Конференцията се проведе в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 "Изграждане на капацитета за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Събитието беше открито от проф. д-р Невена Милева, Заместник-ректор „Научноизследователска и проектна дейност, международно сътрудничество” на ПУ „Паисий Хилендарски”. Тя приветства присъстващите и участниците в конференцията и изрази личното си удовлетворение от организирането на събитието.

Конференцията се проведе в две отделни сесии – първата сесия представи информация, относно инфраструктурата на иновациите: финансиране и интелектуална собственост, а втората беше посветена на представяне на разработки на учени и студенти от университета, подкрепени от Офисът за технологичен трансфер по споменатия по-горе проект.

В първата сесия презентации представиха Тодор Брешков, Управляващ съдружник на Фонд за рискови инвестиции LANCHub. Лекцията му беше посветена на представяне дейността на LANCHub и възможностите за подкрепа на иновативни разработки.

Втората презентация беше на инж. Иван Иванов на тема „Практически проблеми при защита на обекти на интелектуалната собственост, създавани в университетска среда”. Инж. Иванов е Европейски патентен представител, Европейски представител по марки и дизайн, IPConsulting Ltd. и Координатор на Национален иновационен портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg.

Последната презентация в рамките на първата сесия беше на тема „Регионална система в подкрепа на иновационното и младежкото предприемачество в Русия (по примера на Томска област)”, представена от д-р Виталий Кашпур, Ръководител Катедра „Социология” в Държавен университет в град Томск, Русия.

По време на презентациите и след това, присъстващите имаха възможност да задават въпроси на презентаторите.

Във втората сесия от конференцията учени и студенти от Пловдивски университет представиха своите иновативни разработки, подкрепени от Офиса за технологичен трансфер по линия на проект № BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 "Изграждане на капацитета за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски”.

 

Снимки от събитието можете да видите тук.

Конференция на тема "Дейности в подкрепа на академичното предприемачество"

 

Покана и дневен ред на събитието можете да намерите ТУК

“ТЕСНИ МЕСТА” (ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ) В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС НА ФИРМИТЕ

Проблемни области в производствения процес на фирми.

Покана за конкурс "Иновации в Пловдивски университет"

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК

ТТО ПРИЕМА ВАШИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТИЗИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖНИТЕ РАЗРАБОТКИ НА УЧЕНИТЕ И СТУДЕНТИ

ТТО ще подкрепи и финансира:

-    Оценка на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи действия – 20 бр.

-          Патентна защита – 6 бр.

-          Технически оценки – 9 бр.

-          Технически анализи и консултации – 6 бр.

-          Икономически и финансови оценки – 9 бр.

-          Маркетингов анализ – 9 бр.

-          Бизнес план – 6 бр.

-          Създаване на прототип –  6 бр.

За да кандидатствате, моля попълните приложената форма.

Конференция на тема: „3D принтерите срещат бизенеса“

На 14 май в зала "КОМПАС" на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски" на ул. "Цар Асен" № 24 се проведе Конференция на тема "3D принтерите срещат бизнеса".

Събитието беше организирано от Офис за технологичен трансфер /ТТО/ към ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, и е в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 "Изграждане на капацитета за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Конференцията беше открита от ректора на ВУЗ проф. д-р Запрян Козлуджов, който приветства присъстващите и изрази личното си удовлетворение от организирането на събитието и интереса и участието на представителите на бизнеса в него.

Презентацията на доц. Иван Чалъков, ръководител на ТТО, на тема: "3D принтерите като подривна (disruptive) технология. Как да се подготвите за нейното навлизане?" постави началото на работната част на Научно-практическият форум.

Тъй като технологията е сравнително нова, има възможност за "догонване", особено при 3D металното принтиране. Но обикновено проблемите при използване на триизмерния печат са високата цена, липсата на експертизи, както и предпазливостта на предприемачите да инвестират в подобна дейност, обясни ръководителят на Офиса доц. д-р Иван Чалъков.

Участниците имаха възможност да се запознаят с технологията на 3D принтирането, презентирана от г-н Димо Димов /"Триизмерният Печат: по-малко теория, повече практика"/, представител на Компания Solidfill - пионер в търговското разпространение и употреба на 3D принтирането/бързото прототипиране в България. Компанията е изцяло фокусирана върху приложенията на технологията и всички производни отрасли като 3Д сканиране, дообработка на 3Д принтирани обекти, CAD software и други.

Освен Компания Solidfill, беше представен опитът на Лабораторията по ресурсоспестяващи технологии и бързо прототипиране към Русенския университет "Ангел Кънчев". Доц. Александър Иванов показа прототипи, изработени от екипа му в Лабораторията, като по този начин присъстващите имаха възможност отблизо да се запознаят с резултата от работата на триизмерните принтери.

Доц. Руси Минев, Катедра МТМ, МТФ, Русенски Университет, сподели опита си от работата във фирми и изследователски лаборатории във Великобритания, в областта на адитивните технологии.

В събитието участваха представители на водещи производствени фирми в България („Мехатроника“ АД, „Оптикоелектрон Груп“ АД, „Синтер-М“ АД, „Арсенал“АД, „Тахерт“ ЕАД и др.), преподаватели и студенти от Университети в страната (Пловдивски университет, Русенски университет, Технически университете, Медицински университет) и граждани.

Научно-практическият форум предостави възможности и за бизнес контакти и развитие на нови бизнес-проекти между участниците в нишата на 3D принтирането и новите технологии.

 

Снимки от събитието можете да видите тук.

"3D принтерите срещат бизнеса"

Дневен ред на събитието можете да видите тук

Конференция на тема: “Политики в подкрепа на академичното предприемачество

На 01.04.2014 г., от 16.00 ч. се проведе II сесия на конференция на тема “Практики и модели на академичното предприемачество“. Сесията е с тематично заглавие  „Политики в подкрепа на академичното предприемачество“  и включва следните теми:

Тема 1:

Възможност за наука и иновации - създаване на интердисциплинарни екипи за оказване на експертна помощ на иновативни фирми при внедряване на нови продукти/процеси/услуги в производствения процес.

Тема 2:

Изграждане и поддържане на система за сигурност на информацията по отношение на защита на интелектуалната собственост (патент, полезен модел), икономически, финансови и маркетингови анализи и услуги.

Водещ:  доц. д-р Илия Илиев . Участници: преподаватели от различни факултети на Пловдивски университет.

На провелото се събитие учените обсъждаха възможностите за изграждане на  итнердисциплинарни колективи за оказване на експертна помощ на иновативни фирми при внедряване на нови продукти/процеси/услуги в производствения процес. Създаването на тези колективи ще даде възможност за регистрация на „Екотехнологии 21“ /uni-plovdiv.ecotech21.bg/  в Новата рамкова програма на Европейския съюз за подкрепа на научните изследвания и иновациите в периода 2014-2020 г. - „Хоризонт 2020“. За възможностите, които „Хоризонт 2020“ дава на приложните учени, презентация изнесе доц. Илиев.

Доцент Чалъков като ръководител на проекта „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“  направи кратък обзор на извършеното през първата година на проекта и подчерта, че в рамките на проекта ТТО е изградил капацитет и в областта на интелектуалната собственост. Целта на защита на интелектуалната собственост е да стимулира учените и студентите в ПУ новаторите да развиват своите научни открития и разработки в различни приложения с потенциал в индустрията и други сфери на икономиката, което създава условия самите те и техните научни звена да получават различни форми на доход (чрез лизензиране , при партньорски споразумения с индустрията и др.). Друг важен аспект е защитата на правата на учените когато участват в приложни проекти и решават производствени проблеми на фирми в индустрията, където паралелно възникват различни обекти на интелектуална собственост. Успешната закита на интелектуалната собственост и утвърждаването на добри практи в тази област рязко повишава доверието и сигурността в иновационния процес и оказва трайно стимулиращо въздействие.  

На конференцията беше изнесена информация, че съгласно проекта ТТО трябва да подпомогне 20 бр.  оценки на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи действия и 6 бр. патентна защита на переспективни разработки, продукти и технологии. В рамките на проекта ще бъдат подкрепени още

-          Технически оценки – 9 бр.

-          Технически анализи и консултации – 6 бр.

-          Икономически и финансови оценки – 9 бр.

-          Маркетингов анализ – 9 бр.

-          Бизнес план – 6 бр.

-          Създаване на прототип –  6 бр.

Доц. Чалъков посочи, че към края на март 2014 г. е усвоен само част от този ресурс и той призова присъстващите при наличие на иновативни разработки да се обръщат към ТТО за консултантска и финансова помощ.

 

Стартира 2-ри етап на информационни срещи с представители на бизнеса в страната и региона

В началото на настоящата година екипът на ТТО стартира втория етап от провеждането на работно-информационни срещи, както в градовете Стара Загора, Казанлък, Габрово, Пазарджик, София, Смолян, Кърджали, Хасково, Сливен, Ямбол, Бургас, Велико Търново и Русе, така и в техните региони. Първите такива бяха проведени с фирми от гр. София и такива от региона на гр. Пазарджик, които работят в сферата на: фармацевтичното производство (ветеринарномедицински и хуманни лекарствени продукти); добивна промишленост; производство на детайли от пластмаса, бакелит, каучук; оптична промишленост; производство на вакуумни машини и компоненти за тях.

По време на срещите екипът на ТТО имаше възможност както да представи дейността на Офиса пред представителите на фирмата, така и да се запознае с проблемите, които срещат ръководството и служителите на дадената фирма, в процеса на производство. Екипът на Офиса представи наличните разработки в Университета, които са част от работата както на учени-преподаватели, така и на студенти, асистенти и докторанти. По време на срещите бяха обсъдени възможности за съвместно сътрудничество и решаване на “тесните места” в производството с разработки на преподаватели и студенти.

Заедно със старта на 2-рия етап от информационните срещи под надслов “Пловдивски университет – Вашият партньор в иновациите”, екипът на ТТО започна осъществяване на контакти и провеждане на срещи и с представители на бизнеса в гр. Пловдив и региона.

 

За повече информация:

Гр. Пловдив, ул. Костаки Пеев № 21, ет. 2

Тел. 032 261 279

Е-mail: tto@uni-plovdiv.net

 

Конференция на тема "Политика в подкрепа на академичното предприемаческтво"

Румънски фирми използват 3D принтери в производството си

 

http://www.3dsystems.com/blog/2014/01/logicad-compresses-development-time-projet-3510-cpx

 

ТТО проведе информационни срещи под надслов „Пловдивски университет - вашият партньор в иновациите“

В края на изминалата година, екипът на Офис за технологичен трансфер /ТТО/, осъществи редица пътувания в страната с цел провеждане на работни срещи с представителите на малкия и среден бизнес.

По време на срещите екипът на ТТО имаше възможност да представи компетенциите на преподавателите и учените от Пловдивски университет при решаване на проблемните области при трансфер на технологии. Също така бяха представени и новите инвестиции на Пловдивски университет в уникално оборудване за приложна изследователска и развойна дейност. Информационната дейност и създаване на трайни контакти с фирми в региона и страната са ключови за Офиса за технологичен трансфер, имайки предвид целта, която той си поставя, а именно:  „медиатор“ между изследователи, експерти, автори на разработки и предприемачите в информационната дейност.

Работно-информационни срещи бяха проведени с представителите на бизнеса от големите градове в страната, обединени в пет направления: Стара Загора – Казанлък – Габрово; Пазарджик – София; Смолян – Кърджали – Хасково; Сливен – Ямбол – Бургас; Велико Търново – Русе. Сферата на дейност на фирмите, с които беше осъществен контакт и проведени работни среща, е сферата на производството и по-конкретно:

-      производство на автоматично оборудване за промишлеността и в частност CNC машини или машини с цифрово управление;

-      проектиране, производство и поддръжка на електрозадвижвания за промишлеността;

-      научно-изследователска и инжинерингова дейност в областта на промишленото приложение на вакуумна техника и технологии, както и нестандартно оборудване и машини за промишлени производства;

-      производство на кабели и проводници;

-      производство на постояннотокови електрически двигатели и управления за тях, производство на електрозадвижвания за машини от всички области на промишлеността, проектиране и изработване на шанци и инструментална екипировка; разработка и изпълнение на инженерингови проекти;

-      проектиране и производство на нестандартно оборудване, матрици, щанци, пресформи, възли и детайли;

-      производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата индустрия;

-      и др.

 

Магистърска програма "Управление на иновациите и изследователската дейност"

ЗАПИСВА НОВИ СТУДЕНТИ

ОТ 5 ДО 28 ФЕВРУАРИ 2014 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

http://innovation-research.org

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА – доц. д-р Иван Чалъков: Тел. 0899-417-530, e-mail: tchalakov@sociology.bas.bg ; tchalakov@policy.hu

КООРДИНАТОР НА ПРГРАМАТА – гл. ас. Донка Кескинова: Тел. 0889-980-881, 0897 025 286, 032-261-491e-mail: donka.keskinova@gmail.com

Карти на Марс

За пръв път в България се издават карти на Марс на български език.Топографска карта на Марс: топографската карта показва в цветови нюанси различната височина на релефа на Марс.

Фотокарта на Марс: фотокартата е карта на албедото на Марс, тоест показва как повърхността отразява светлината.

Картите можете да намерите и закупите от Офис за технологичен трансфер. За повече информация тел. 032261279.

 

 

"Трета национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии"

Факултет по физика и инжинерни технологии и Студентски съвет към Пловдивски унивеситет "Паисий Хилендарски" организират "Трета национална студентска научна сесия по физика и инжинерни технологии", която ще се проведе в периода 11-13 декември 2013 година в град Пловдив.

Програма и информация за събитието можете да намерите тук: http://nscp.uni-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0

 

 

Научно приложна сесия "Технологични предизвикателства пред колонизацията на планетата Марс"

Информационни срещи под надслов “Пловдивски университет – Вашият партньор в иновациите” ще проведе Офисът за технологичен трансфер

Срещата ще представи новите инвестиции на Пловдивски университет в   уникално оборудване за приложна изследователска и развойна дейност, и новите структури в университета, целящи да улеснят иновациите и трансфера на технологии. Инвестициите са реализирани с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Ще бъде представен капацитетът на учените, специалистите и студентите от Пловдивски университет за консултации и приложни изследвания при решаване на “тесни места” в дейността на фирмите в региона, както и собствени разработки на учените, които биха могли да бъдат внедрени в тях.

Основните бенефициенти, с които ТТО работи и планира да осъществява дейността си, са представителите на малкия и среден бизнес, и по-конкретно – фирми производители в сектори като: машиностроене, подемно-транспортна техника, оптични системи, електроника, фармацевтична промишленост, химическа промишленост, етерично-маслени продукти и т.н.

Графикът на срещите е както следва:

Гр. София - на 07.11.2013 г. (четвъртък) от 10:30 часа

в заседателната зала на

Областен информационен център

бул. “Витоша” № 99

Гр. Пазарджик – на 07.11.2013 г. (четвъртък) от 16:00 часа

в заседателната зала на 

Областен информационен център

бул. “България” № 2 

Гр. Стара Загора – на 13. 11. 2013 г. (сряда) от 10:30 часа

в зала на

Търговско промишлената палата

ул. „Раковска“ № 66

Гр. Сливен - на 25.11.2013 г. (понеделник) 

Гр. Ямбол - на 26.11.2013 г. (вторник)

Гр. Бургас - на 27. 11. 2013 г. (сряда)

Гр. Хасково - на 05.12.2013 г. (четвъртък)

Гр. Велико Търново - 05.12.2013 г. (четвъртък)

Гр. Смолян - на 06.12.2013 г. (петък)

Showing 1 - 20 of 29 results.
Items per Page 20
of 2