ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 

Иновацията е да направиш нещо "невиждано и нечувано", без аналог. На наш език, това е "иновационно откритие". Тя често произлиза от научни и технологични области, изисква дълбока експертиза и дълго проучване. Откритието без комерсиализация, обаче, си остава просто откритие някъде из "дебелите книги". 

Наред с бизнес умения, маркетинг и защита на интелектуалната собственост, разработването на иновативни продукти или технологии изискват   специфични технически решения, техническа оценка и анализ. В рамките на проекта ТТО ще подкрепи и финансира:

1. Предоставяне на консултантска помощ и изготвяне на 9 /девет/ технически оценки на иновативни разработки, продукти и технологии. Оценките ще включват:

-  препоръки с оглед на последващите действия за разработка на прототип и краен продукт (технология, услуга)

-  техническа и технологична допустимост на изделието от гледна точка на неговата функционалност.

2. Предоставяне на техническа консултантска помощ при разработката на 6 /шест/ броя иновативни разработки, продукти и технологии. Това включва:

- запознаване с обекта на консултацията и проблемните области /тесните места в разработката/

- проучване в съответната техническа и научна област и изработване на писмена консултация /до 5 страници/ при необходимост с изчислителни и графични приложения.

Консултацията трябва да предложи необходимите доработки, да изяви рисковете по пътя към финализирането на продукта и предложи възможни решения.

За експерт в областта на техническите консултации, Ръководителя и екипа на ТТО избраха г-н Тодор Чаушев, Ръководител на звено „Учебни компютърни зали" към ФМИ на Пловдивски университет. Същият осигурява съответните консултанти извън неговата област за експертиза.