« Back

Установка за моделиране, симулиране и измерване на оптични (комуникационни) системи с ПМД, ПЗЗ и ПЗУ

Разработката може да се използва за характеризиране на поляризационно зависимо усилване във влакнесто-оптичните комуникационни мрежи на фирми както в региона така и извън него онлайн. Това е нов метод за измерване на поляризационно зависимо усилване в комуникациите. Предимството му е че е по-евтин от останалите предложените на пазара, по-компактен е и с по-голяма точност.

Тази постановка ще улесни охарактеризирането на поляризационно зависимо усилване във влакнесто-оптичните комуникационни линии. Постановката ще може да се използва както от специалистите в комуникационния бранш, също толкова ефективно и от не-специалисти .

Разработката може да се използва както за обучение така и за частни анализи на комбинирани поляризационни характеристики на фирми както в региона така и извън него онлайн.

Посредством тези компютърни модели ще могат да се правят анализи на оптични мрежи без да е необходима да се закупува скъпата апаратура предназначена за това.

Симулациите използват елегантен метод за моделиране на реално съществуващи влакнесто-оптични  линии по предварително зададени комбинации от  параметри.

Тези модели ще се използват ефективно в курсовете свързани с оптичните комуникации, за да добият студентите представа за анализ на линии, тъй като университетите в България няма как да си позволят скъпата апаратура необходима за този анализ.

Онагледяването на поляризационно зависимите компоненти във влакнесто-оптичните линии спомага за по-ефективна подготовка на бъдещите инженери и техници работещи в тези сфери.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.