« Back

Моделиране на тейпъри и дългопериодични решетки

Тейпърите и дългопериодичните решетки се използват за сензорни елементи във влакнесто-оптичните интегрални сензори. Чрез предварителен анализ на тези компоненти може да се предвиди с какви параметри да се изработят и по този начин да послужат за точно определени чувствителности на сензора. Моделираните компоненти ще могат да се използват като примери в курсове изучавани в университети, свързани с влакнесто-интегрално оптичните сензори.

Next
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.