« Back

Кит за бърза и едновременна диагностика на няколко автоимунни заболявания

Кит за бърза и едновременна диагностика на няколко автоимунни заболявания

(ревматоиден артрит, цьолиакия, множествена склероза, диабет тип I, системен лупус, синдром на Sjögren, болест на Hashimoto и myasthenia gravis)

Новият продукт за диагностика на автоимунни заболявания има следните предимства:

Възможност за бърза диагностика на няколко автоимунни заболявания едновременно;

Изключително високо ниво на специфичност за различни автоимунни заболявания изключвайки съмнения между 2 или 3 автоимунни заболявания;

Методът има и прогностичен характер и позволява оценка на риска от развитие на автоимунно заболяване от индивиди, носители на рисков генотип или индивиди, страдащи от автоимунно заболяване, които могат да развият и друг тип автоимунна патология.

Comments
Trackback URL:

Slavina
Съществуват ли публикации на разработките, от които да научим повече?
Posted on 9/1/20 10:11 AM.