« Back

CRBase – Customer Relations Base

Проект за създаване на CRBase – Customer Relations Base. CRBase e call center насочен към работа основно с клиенти от средния бизнес. Този кол център ще предлага на клиентите  си технологична среда, позволяваща обмен на информация както по телефона, така и чрез SMS, факс, e-mail, гласови съобщения или обслужване на запитвания чрез Интернет, за да може клиентите да се съсредоточат върху основния си бизнес. Разработката е на етап първоначални проучвания за разходи за стартиране на проекта, както за месечните разходи. Изградена е презентационна интернет страница и лого. Направен е хронологичен план за последващите дейности.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.