« Back

Оптичен сензор за измерване на силни токове

Проект „Оптичен сензор за измерване на силни токове“. Сензорът се използва за измерване на силни токове от порядъка на десетки и повече килоампери, които се използват в металургичното производство за добиване на цветни метали. Прилаганият сензор има много предимства пред традиционните методи за измерване на силни токове, той е лек, има лесен монтаж  и експлоатация, сигналът е оптичен, динамичният диапазонът е широк.

Степен на завършеност – прототип.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.