« Back

Дистанционно снемане и обработка на медицински данни

Проект за „Дистанционно снемане и обработка на медицински данни“ , целта на тази система е по-бърз и по-лесен анализ на данните. Лекарят може да следи болния или да го диагностицира дистанционно. Възможно е дори в някои случаи при липса на лекар, системата сама да прави автоматичен анализ, който обаче не може да се приеме за  диагноза и пациентът трябва да се консултира с лекар или да си направи допълнителни изследвания.

Проекта е в начален стадий.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.