« Back

Деца с дислексия

Проект „Деца с дислексия”- www.sop.bg е интернет приложение, което има за цел да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности, породени от състоянието дислексия, както и техните родители и учители. Чрез приложението може да се извършва онлайн обучение на деца засегнати от състоянието на дислексия, чрез игри, които развиват логически и креативни умения. Разработката е завършена. Но като всеки един конкурентен продукт на пазара постоянно търпи добавяне на нови приложения и промени. Разработката представя възможност на децата засегнати от състоянието дислексия да се обучават онлайн, чрез пряката намеса на родител, учител, логопед или психолог. С цел намаляване на затрудненията, които тези деца имат, и преодоляването на заболяването.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.