Ресурси

 

Статията на г-н Иван Иванов, консултант „Интелектуална собственост" в ТТО, дава базисни определения и основни представи за процедурите по тяхната защита като обект на интелектуална собственост.

Интелектуална собственост

В широк международен аспект интелектуалната собственост се разглежда като обхващаща индустриалната собственост, авторското право и сродните му права. Неин обект са продуктите на човешкия интелект. Интелектуална собственост – правни основания и законодателно регулиране.

Целта на защита на интелектуалната собственост е да стимулира новаторите да създават, изобретяват и откриват нови знания и информация. Техният икономически смисъл е, че тъй като научните знания и новите идеи са обществено благо, липсата на защита ще потиска стимулите за новаторство и ще поддържа инвестициите за изследвания и развитие под оптималното им ниво.

Новаторите много често се въздържат от регистрация на патенти поради сложните процедури, големите такси и /както все още си случва в България и други страни в Източна Европа/ невъзможността на право прилагащите и правоналагащите органи да защитят придобитите правата на интелектуална собственост. Много от тях обаче не знаят, че освен чрез патенти,  могат да постигнат почти същата защитеност и чрез други режими.

Офисът за технологичен трансфер е изградил капацитет  в областта на защита на интелектуалната собственост. Тази дейност, наред с "Правилник за интелектуалната собственост в ПУ" целят рязко подобряване на защитата на интелектуалната собственост, финансирането и управлението на иновационния процес сред иновативните фирми и учените в университета.

В рамките  на проекта  ТТО ще подкрепи и финасира:

  • оценки на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи действия - 20 бр.
  • патентна защита на переспективни разработки, продукти и технологии - 6 бр.

За свой партньор в областта на интелектуалната собственост, след проведен конкурс, ТТО избра фирма „АЙ ПИ ФОР ОЛ" ЕООД.