Конкурс за участие в младежки екип Европа

Европейската комисия обявява конкурс за участие в младежки Екип Европа.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/181013_tej_bg.htm

Покана за представяне на оферта

Офисът за технологичен трансфер отправя покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за:

“Провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки пред предприятия”.

Пълният текст на поканата и образци на документите за участие може да изтеглите от тук.

 

ТТО приема Вашите заявки за консултации и експертизи

Офис за технологичен трансфер (ТТО) приема Вашите заявки за консултации и експертизи, свързани с приложните разработки на учените и студентите от ПУ.

За да кандидатствате, моля попълнете приложената форма.

 

Покана за оферта

Офисът за технологичен трансфер отправя покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за:

 “Извършване технически оценки, технически анализи и консултации на иновативни продукти и технологии, включващ две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Извършване на технически оценки,                                

Обособена позиция 2: Извършване на технически анализи и консултации”

Пълният текст на поканата и образци на документите за участие може да изтеглите от тук.

ТТО на Международен технически панаир - Пловдив 2013

Заповядайте на информационния ни щанд на 69-ия Международен технически панаир, за да се запознаете отблизо с развитието на ПУ „Паисий Хилендарски“ в областта на научната и приложна дейност. Ще се радваме да Ви посрещнем на нашия Щанд II-23, пред Палата 8 от 30.09.2013 г. до 05.10.2013 г.

 

Ще бъдат изложени продукти от научна работа и прототипи на иновативни разработки.

Ще имате възможност да се срещнете с приложни учени от Физически, Математически, Химически факултет на ПУ, които ще представят своята дейност в областта на иновациите и да отговорят на Ваши въпроси.

Ще се радваме да се срещнем и да обсъдим Вашите иновативни планове, проекти и идеи и да Ви предложим най-добрите решения.

Очакваме Ви.

Ако се нуждаете от официална покана, която важи и за вход, не се колебайте да се свържите с нас на e-mail: technologycenter@abv.bg.

ДА информираме ЗАЕДНО

На 12 юли 2013 г. в зала на Областния информационен  център  (ОИЦ) – Пловдив, пл. Централен 1, ет. 12 се проведе неформална среща с медиите под наслов „ДА информираме ЗАЕДНО“.  Събитието беше фокусирано към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Водещ на събитието беше Велизар Петров, Управител на ОИЦ – Пловдив. 

Да споделят своя опит бяха поканени бенефициенти /представители на малък и среден бизнес/, реализирали и изпълняващи проекти по Оперативната програма.

Възможност да представи своите проект бе дадена и на ПУ „Паисий Хилендарски“ в лицето на доц. Иван Чалъков, Ръководител на Офиса за технологичен трансфер (ТТО). Той представи двата значими проекта изпълнявани във висшето училище – Технологичния център, изграден по проект „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“ и Офис за технологичен трансфер, изграден по проект „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 В своята презентация доц. Чалъков накратко, запозна присъстващите с

 1. Основни цели, методи за постигането им и очаквани резултати от дейността на ТТО.
 2. Съвременното разбиране за иновациите и следствията за дейностите по технологичен трансфер в ПУ.
 3. Постигнатите реални резултати до момента, а именно:
  • Стартира изграждане на база данни с научна и технологична експертиза на учените от ПУ. За целта се обработиха 244 договора за приложни изследвания от архива на поделение „Научно – приложна дейност“ и се проведе анкета сред преподавателите с цел проучване на иновационния потенциал в  ПУ;
  • Закупено е ИТ оборудване за целите на ТТО;
  • Проектирана и създадена е интернет страница за целите на трансфера на технологии в ПУ – http://tto.uni-plovdiv.net/
  • Проведена беше I СЕСИЯ от Kонференция на тема „ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ НА АКАДЕМИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
  • Установени са контакти и е проведена първа среща с фондове за рисково финансиране на иновациите (акселератор Eleven - http://eleven.bg/)
  • Изработени са процедури и са стартирали дейности по реалната подкрепа на академичното предприемачество в ПУ. Към 10 юли 2013 година са подкрепени седем заявки на учени, студенти и служители на ПУ за разработка на иновативни продукти или услуги.
  • Избрани са и работят по заявките, консултанти за „Маркетингов анализ на иновативни продукти, процеси и услуги“ „Икономически и финансови оценки“ и „Бизнес план за иновативни продукти с пазарен потенциал.

Конференция Практики и модели на академичното предприемачество

На 25.02.2013 г. в ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе І-ва сесия от ІV-ри сесии Конференции, които ще бъдат организирани и проведени по проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на  конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Темата на Конференцията бе “Практики и модели на академичното предприемачество” и премина в два части. В първа част присъстващите имаха възможността да се запознаят с дейността на акселератор за финансиране ELEVEN (презентацията може да видите тук), а втората част бе организирана като кръгла маса на тема “Бариери пред финансиране на академичното предприемачество. Очаквания и нагласи за трансфер на научни резултати”.

По време на кръглата маса бяха обсъдени проекта за анкетна карта за проучване на иновативния потенциал на преподаватели и докторанти в ПУ, формата за регистрация/кандидатстване за експертиза по проекта и проблемите пред иновативната дейност на преподаватели от ПУ и очакванията към Офиса за технологичен трансфер /ТТО/. В кръглата маса взеха участие преподаватели, студенти, участници в проекта за ТТО, екипът на ТТО, ръководител на проект “Пълдин инкубатор”, научен директор на ТЦ, ПУ.

Снимки от събитието в секция “Актуално”, “Галерия”

Ден на иновациите

На 12.12.2012 година в ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе Ден на иновациите и технологичния трансфер. Събитието бе открито от проф. д-р Невена Милева, зам.-ректор на ПУ.

В рамките на две заседания от 16:00 ч. и от 18:00 ч. бяха представени значимите проекти на висшето училище – Технологичния център и Офисът за технологичен трансфер съм него, финансирани по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., както и Иновационният инкубатор в ПУ към университетски фонд “Научни изследвания”.

Свои презентации представиха проф. д-р Невена Милева, зам.-ректор на ПУ “Паисий Хилендарски”, доц. д-р Иван Чалъков, доц. д-р Илия Илиев, доц. д-р Теменужка Йовчева, доц. д-р Владя Борисова и хон. ас. Мими Василева.

Материали от събитието може да видите тук.

Снимки от събитието в секция “Актуално”, “Галерия”

Проект "Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ"

В рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на  конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., Офисът за технологичен трансфер провежда изследване сред преподаватели и докторанти за проучване на иновационния потенциал в Пловдивски университет.

Mostrando el intervalo 21 - 29 de 29 resultados.
Resultados por página 20
de 2