« Atrás

ТТО ПРИЕМА ВАШИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТИЗИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖНИТЕ РАЗРАБОТКИ НА УЧЕНИТЕ И СТУДЕНТИ

ТТО ще подкрепи и финансира:

-    Оценка на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи действия – 20 бр.

-          Патентна защита – 6 бр.

-          Технически оценки – 9 бр.

-          Технически анализи и консултации – 6 бр.

-          Икономически и финансови оценки – 9 бр.

-          Маркетингов анализ – 9 бр.

-          Бизнес план – 6 бр.

-          Създаване на прототип –  6 бр.

За да кандидатствате, моля попълните приложената форма.

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.