« Atrás

Дейности в подкрепа на академичното предприемачество

ТТО проведе Конференция на тема: „Дейности в подкрепа на академичното предприемачество (с иновативни разработки от ПУ, представени от техните автори)”

Офис за технологичен трансфер към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” проведе четвърта по ред конференция, на която се представиха теми, свързани с дейностите в подкрепа на академичното предприемачество. Събитието се състоя на 28 октомври в зала "КОМПАС", сградата на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски" на ул. "Цар Асен" № 24.

Конференцията се проведе в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 "Изграждане на капацитета за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Събитието беше открито от проф. д-р Невена Милева, Заместник-ректор „Научноизследователска и проектна дейност, международно сътрудничество” на ПУ „Паисий Хилендарски”. Тя приветства присъстващите и участниците в конференцията и изрази личното си удовлетворение от организирането на събитието.

Конференцията се проведе в две отделни сесии – първата сесия представи информация, относно инфраструктурата на иновациите: финансиране и интелектуална собственост, а втората беше посветена на представяне на разработки на учени и студенти от университета, подкрепени от Офисът за технологичен трансфер по споменатия по-горе проект.

В първата сесия презентации представиха Тодор Брешков, Управляващ съдружник на Фонд за рискови инвестиции LANCHub. Лекцията му беше посветена на представяне дейността на LANCHub и възможностите за подкрепа на иновативни разработки.

Втората презентация беше на инж. Иван Иванов на тема „Практически проблеми при защита на обекти на интелектуалната собственост, създавани в университетска среда”. Инж. Иванов е Европейски патентен представител, Европейски представител по марки и дизайн, IPConsulting Ltd. и Координатор на Национален иновационен портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg.

Последната презентация в рамките на първата сесия беше на тема „Регионална система в подкрепа на иновационното и младежкото предприемачество в Русия (по примера на Томска област)”, представена от д-р Виталий Кашпур, Ръководител Катедра „Социология” в Държавен университет в град Томск, Русия.

По време на презентациите и след това, присъстващите имаха възможност да задават въпроси на презентаторите.

Във втората сесия от конференцията учени и студенти от Пловдивски университет представиха своите иновативни разработки, подкрепени от Офиса за технологичен трансфер по линия на проект № BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 "Изграждане на капацитета за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски”.

 

Снимки от събитието можете да видите тук.

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.