« Atrás

Конференция на тема: „3D принтерите срещат бизенеса“

На 14 май в зала "КОМПАС" на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски" на ул. "Цар Асен" № 24 се проведе Конференция на тема "3D принтерите срещат бизнеса".

Събитието беше организирано от Офис за технологичен трансфер /ТТО/ към ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, и е в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 "Изграждане на капацитета за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Конференцията беше открита от ректора на ВУЗ проф. д-р Запрян Козлуджов, който приветства присъстващите и изрази личното си удовлетворение от организирането на събитието и интереса и участието на представителите на бизнеса в него.

Презентацията на доц. Иван Чалъков, ръководител на ТТО, на тема: "3D принтерите като подривна (disruptive) технология. Как да се подготвите за нейното навлизане?" постави началото на работната част на Научно-практическият форум.

Тъй като технологията е сравнително нова, има възможност за "догонване", особено при 3D металното принтиране. Но обикновено проблемите при използване на триизмерния печат са високата цена, липсата на експертизи, както и предпазливостта на предприемачите да инвестират в подобна дейност, обясни ръководителят на Офиса доц. д-р Иван Чалъков.

Участниците имаха възможност да се запознаят с технологията на 3D принтирането, презентирана от г-н Димо Димов /"Триизмерният Печат: по-малко теория, повече практика"/, представител на Компания Solidfill - пионер в търговското разпространение и употреба на 3D принтирането/бързото прототипиране в България. Компанията е изцяло фокусирана върху приложенията на технологията и всички производни отрасли като 3Д сканиране, дообработка на 3Д принтирани обекти, CAD software и други.

Освен Компания Solidfill, беше представен опитът на Лабораторията по ресурсоспестяващи технологии и бързо прототипиране към Русенския университет "Ангел Кънчев". Доц. Александър Иванов показа прототипи, изработени от екипа му в Лабораторията, като по този начин присъстващите имаха възможност отблизо да се запознаят с резултата от работата на триизмерните принтери.

Доц. Руси Минев, Катедра МТМ, МТФ, Русенски Университет, сподели опита си от работата във фирми и изследователски лаборатории във Великобритания, в областта на адитивните технологии.

В събитието участваха представители на водещи производствени фирми в България („Мехатроника“ АД, „Оптикоелектрон Груп“ АД, „Синтер-М“ АД, „Арсенал“АД, „Тахерт“ ЕАД и др.), преподаватели и студенти от Университети в страната (Пловдивски университет, Русенски университет, Технически университете, Медицински университет) и граждани.

Научно-практическият форум предостави възможности и за бизнес контакти и развитие на нови бизнес-проекти между участниците в нишата на 3D принтирането и новите технологии.

 

Снимки от събитието можете да видите тук.

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.