« Atrás

Стартира 2-ри етап на информационни срещи с представители на бизнеса в страната и региона

В началото на настоящата година екипът на ТТО стартира втория етап от провеждането на работно-информационни срещи, както в градовете Стара Загора, Казанлък, Габрово, Пазарджик, София, Смолян, Кърджали, Хасково, Сливен, Ямбол, Бургас, Велико Търново и Русе, така и в техните региони. Първите такива бяха проведени с фирми от гр. София и такива от региона на гр. Пазарджик, които работят в сферата на: фармацевтичното производство (ветеринарномедицински и хуманни лекарствени продукти); добивна промишленост; производство на детайли от пластмаса, бакелит, каучук; оптична промишленост; производство на вакуумни машини и компоненти за тях.

По време на срещите екипът на ТТО имаше възможност както да представи дейността на Офиса пред представителите на фирмата, така и да се запознае с проблемите, които срещат ръководството и служителите на дадената фирма, в процеса на производство. Екипът на Офиса представи наличните разработки в Университета, които са част от работата както на учени-преподаватели, така и на студенти, асистенти и докторанти. По време на срещите бяха обсъдени възможности за съвместно сътрудничество и решаване на “тесните места” в производството с разработки на преподаватели и студенти.

Заедно със старта на 2-рия етап от информационните срещи под надслов “Пловдивски университет – Вашият партньор в иновациите”, екипът на ТТО започна осъществяване на контакти и провеждане на срещи и с представители на бизнеса в гр. Пловдив и региона.

 

За повече информация:

Гр. Пловдив, ул. Костаки Пеев № 21, ет. 2

Тел. 032 261 279

Е-mail: tto@uni-plovdiv.net

 

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.