« Atrás

Конференция Практики и модели на академичното предприемачество

На 25.02.2013 г. в ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе І-ва сесия от ІV-ри сесии Конференции, които ще бъдат организирани и проведени по проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на  конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Темата на Конференцията бе “Практики и модели на академичното предприемачество” и премина в два части. В първа част присъстващите имаха възможността да се запознаят с дейността на акселератор за финансиране ELEVEN (презентацията може да видите тук), а втората част бе организирана като кръгла маса на тема “Бариери пред финансиране на академичното предприемачество. Очаквания и нагласи за трансфер на научни резултати”.

По време на кръглата маса бяха обсъдени проекта за анкетна карта за проучване на иновативния потенциал на преподаватели и докторанти в ПУ, формата за регистрация/кандидатстване за експертиза по проекта и проблемите пред иновативната дейност на преподаватели от ПУ и очакванията към Офиса за технологичен трансфер /ТТО/. В кръглата маса взеха участие преподаватели, студенти, участници в проекта за ТТО, екипът на ТТО, ръководител на проект “Пълдин инкубатор”, научен директор на ТЦ, ПУ.

Снимки от събитието в секция “Актуално”, “Галерия”

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.