« Atrás

Информационни срещи под надслов “Пловдивски университет – Вашият партньор в иновациите” ще проведе Офисът за технологичен трансфер

Срещата ще представи новите инвестиции на Пловдивски университет в   уникално оборудване за приложна изследователска и развойна дейност, и новите структури в университета, целящи да улеснят иновациите и трансфера на технологии. Инвестициите са реализирани с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Ще бъде представен капацитетът на учените, специалистите и студентите от Пловдивски университет за консултации и приложни изследвания при решаване на “тесни места” в дейността на фирмите в региона, както и собствени разработки на учените, които биха могли да бъдат внедрени в тях.

Основните бенефициенти, с които ТТО работи и планира да осъществява дейността си, са представителите на малкия и среден бизнес, и по-конкретно – фирми производители в сектори като: машиностроене, подемно-транспортна техника, оптични системи, електроника, фармацевтична промишленост, химическа промишленост, етерично-маслени продукти и т.н.

Графикът на срещите е както следва:

Гр. София - на 07.11.2013 г. (четвъртък) от 10:30 часа

в заседателната зала на

Областен информационен център

бул. “Витоша” № 99

Гр. Пазарджик – на 07.11.2013 г. (четвъртък) от 16:00 часа

в заседателната зала на 

Областен информационен център

бул. “България” № 2 

Гр. Стара Загора – на 13. 11. 2013 г. (сряда) от 10:30 часа

в зала на

Търговско промишлената палата

ул. „Раковска“ № 66

Гр. Сливен - на 25.11.2013 г. (понеделник) 

Гр. Ямбол - на 26.11.2013 г. (вторник)

Гр. Бургас - на 27. 11. 2013 г. (сряда)

Гр. Хасково - на 05.12.2013 г. (четвъртък)

Гр. Велико Търново - 05.12.2013 г. (четвъртък)

Гр. Смолян - на 06.12.2013 г. (петък)

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.