« Atrás

Моделиране на поляриметър, анализиращ компоненти и уреди както на сензориката, така и на оптичните комуникации

Положението на вектора на поляризацията е от първостепенно значение за интензитета на една влакнесто-оптична система, независимо дали тя служи на комуникациите или за сензориката. Положенията на поляризацията се характеризират посредством поляриметър.

Посредством моделирането на поляриметър ще можем да определяме положението на поляризация в края и началото на една влакнесто-оптична система и по този начин да се контролира нейната интензивност.

Симулациите използват елегантен метод за моделиране на реално съществуващ уред.

Тези модел ще се използват ефективно в курсовете свързани с оптичните комуникации, за да добият студентите представа за уреда полериметър. 

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.