« Atrás

Модулен механичен демонстрационен комплект

Разработка „Модулен механичен демонстрационен комплект“. Средношколски модулен комплект за фронтални демонстрации по механика ,оптика и електричество– на основата на магнитна дъска, позволяващ онагледяване в реално време на оптични явления: отражение, пречупване, дисперсия и дифракция на светлината, принцип на Нютон , закон на Ом , последователно, успоредно, смесено свързване на резистори и др.. 

Anterior
Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.