Иновации в ПУ

Ядрото на иновационната дейност е правилното управление на създаваната интелектуална собственост. То поставя на здрава основа следващите фази от комерсиализацията на иновативните продукти и услуги (лицензиране, създаване на прототипи, производство и реализация) и осигурява възвращаемост на инвестициите в научно-изследователската дейност.