Ръководител

проф. д-р Иван Чалъков

Преподавател в Катедра "Приложна и институционална социология" към ПУ, ръководител на магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност" към ПУ, сътрудник в секция „Наука, образование, иновации" при ИИОЗ-БАН.

Мениджър

София Стефанова

Мениджър на Офиса за технологичен трансфер.

Ангелина Стаматова

Технически сътрудник на Офис за технологичен трансфер.

Управителен съвет

доц. д-р Веселин Кметов

Ръководител катедра "Аналитична химия и компютърна химия", ръководител на Изследователска група по атомна спектрохимия ИГАС.

доц. д-р Иво Христов

Преподавател в катедра „Приложна и институционална социология", Експерт в Правната комисия на Народното събрания (1995-2009)

проф. д-р Илия Илиев

Заместник-декан по научно-изследователска и проектна дейност, международно сътрудничество, Директор на Технологичен център.

проф. Тинко Ефтимов

Декан на Факултет „Физика и инженерни технологии", професор в Департамента по информатика и инженерство в Университета в Квебек, Канада (2002-2006).

проф. д-р Христо Крушков

Зам. декан на ФМИ, ръководител на магистърска програма „Бизнес информатика с английски език".