Мисия

Да превърнем класическия университет в двигател на иновационното развитие в региона

Офисът за технологичен трансфер улеснява комерсиализацията на резултатите от научноизследователската дейност на преподаватели и студенти. За целта той защитава създаваната интелектуална собственост, подкрепя академичното предприемачество и установява връзки с потенциалните потребители на иновативните продукти и услуги. Офисът за технологичен трансфер /ТТО/ оказва технологични, правни, маркетингови и финансови услуги на академичните предприемачи и фирмите в региона; популяризира иновациите и предприемаческата дейност като основен двигател за устойчиво икономическо развитие.

Дейност

Дейността на ТТО включва:

  • изграждане на инфраструктура за подкрепа на иновационната дейност в ПУ и региона;
  • подкрепа на конкретни научно-приложни разработки на преподаватели и студенти;
  • подпомагане на стартиращи фирми на академични предприемачи (преподаватели, студенти, служители на ПУ).